Policy och Cookies

Integritetspolicy

I Integritetspolicyn beskrivs hur vi behandlar personuppgifter i rollen som personuppgiftsansvarig och hur dina rättigheter och integritet skyddas.

1. Insamling av information

De personuppgifter du lämnar till oss kommer inte att vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke.

Vårt enda syfte med att samla in och spara informationen är att kunna ge dig optimal service.

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats, loggar in på ditt konto, gör ett köp, och när du loggar ut. Den insamlade informationen inkluderar de uppgifter du själv skrivit in i din kundprofil ”Mina Sidor”.

Vi lagrar inte bankkonto, eller kreditkortsnummer. Vi lagrar heller inte datorers IP adresser i vårt system eller på vår webbserver.
I webbutiken lagras endast ett anonymiserat IP-nummer.

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, dock inte din IP-adress utan endast ett anonymiserat IP-nummer, och därutöver endast uppgifter om programvara, hårdvara och den begärda sidan.

2. Användning av information  

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Skicka information och uppdateringar som angår din beställning.
  • Förbättra vår hemsida
  • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
  • Kontakta dig via e-post
  • Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning

3. E-handelssäkerhet

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka din beställning.

4. Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

5. Informationsskydd

Datasäkerheten säkerställs med bland annat, brandväggar, kryptering och hashfunktioner. Användares lösenord lagras aldrig i klartext utan skyddas av starka hashfunktioner, vilket säkerställer att lösenord inte kan läcka ut.

Trafiken till och från e-handelsplattformen krypteras med hjälp av industristandarden TLS och starka kryptologiska algoritmer. I princip samtliga butiker krypterar all trafik**. Detta säkerställer att information (som personuppgifter) inte kan avläsas eller manipuleras av obehöriga.

Vi övervakar ett flertal säkerhetsforum för att direkt upptäcka om nya säkerhetshot offentliggörs. Alla servrar uppdateras löpande, alternativt omedelbart när en sårbarhet upptäcks och det finns en rimlig möjlighet, tidsmässigt och tekniskt, att åtgärda sårbarheten.

E-post kontrolleras automatiskt för virus och servrar övervakas för att upptäcka obehöriga processer och misstänkt aktivitet.

Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information.

Alla lagringsenheter som har hanterat personuppgifter skrivs över med nollor när de tas ur drift för att säkerställa att data inte kan återställas.

6. Dataintrång / personuppgiftsincident

Om, mot all förmodan, ett allvarligt dataintrång eller en personuppgiftsincident skulle inträffa så meddelar vi snarast möjligast samtliga berörda kunder samt Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar.

7. Använder vi oss av cookies?

Ja.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25:e juli 2003 så ska besökare på en webbplats informeras om användande av så kallade cookies, samt få möjligheten att förhindra att de används.

En cookie är en liten textfil (oftast mindre än 1 kB) som sparas i din dator och lagrar information. Cookies används bland annat för att förbättra webbplatsen för användaren och identifierar återkommande besökare.

Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Vår webbplats använder den vänliga varianten av cookies, så kallade session cookies. När du är inne och surfar på en webbsida, skickas session cookies mellan din dator och vår server för att kunna utbyta information. Det kan till exempel gälla vad du har lagt i din varukorg, eller om du är inloggad på Mina sidor.

Vi sparar ingen personlig information via session cookies. Session cookies lagras inte permanent i din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Det finns säkerhetsinställningar i de flesta webbläsare som kan avaktivera session cookies. Oftast går det också bra att ta bort eventuella session cookies som redan har sparats.

Om du väljer att inte acceptera session cookies på vår webbplats, kommer webbplatsen inte att fungera tillfredsställande.

Vid besök på vår webbplats sker ingen registrering av din IP-adress utan det skapas endast ett anonymiserat IP-nummer för mätning av besöksfrekvens.

Kontakta Starweb på www.starweb.se för vidare information om session cookies i webbutiken.

8. Avsluta prenumeration

Om du själv valt att du vill ta dela av våra nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. och inte inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande eller kontakta vår kundtjänst så hjälper vi till att avsluta denna prenumeration.

9. Avregistrera dina uppgifter

Om du vill att alla dina uppgifter skall bli borttagna ur våra register så kontakta vår kundtjänst så ser de till att detta snarast sker. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar omedelbar borttagning av dina personuppgifter eller delar av dem. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning men också från konsumenträttslagstiftning. I så fall sparas enbart de personuppgifter som vi är skyldiga att spara för att uppfylla sådana legala skyldigheter.

10. Samtycke

Genom att använda våra tjänster godkänner du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

11. Behandling av personuppgifter

Vi stöder vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter på Avtal.  Avtal sluts vanligen genom att du själv registrerar de uppgifter de själv vill via sin egen inloggning i webbutiken ”Min Profil” eller väljer att vi registrerar dessa uppgifter till dig efter din begäran att bli kund hos oss.

Gällande dina kunduppgifter, anses avtal gällande så länge du själv väljer att ha dessa uppgifter registrerade hos oss på "Mina sidor" eller längst 7 år efter din sista inloggning på ”Mina sidor”.

Tillgång till lagrade personuppgifter: Du får vid förfrågan tillgång till de personuppgifter vi har lagrade om dig. Denna information skickas då med brev till din bokförda adress.

Rättning av personuppgifter: Du kan själv i webbutiken på ”Mina sidor” eller på begäran få dina personuppgifter rättade.
Rättning görs snarast efter begäran. 

Vid varje ny order som läggs av dig, kontrolleras om det förekommit några förändringar av dina uppgifter och i förekommande fall rättas dessa i våra register innan leveransen.

Radering av lagrade personuppgifter: Du får vid begäran de personuppgifter vi har lagrade på dig raderade. 

En personuppgift kopplad till en order, inköp, kvitto, faktura eller arkiverade dokument blir automatiskt raderad efter 7 år enligt bokföringslagen oavsett om du fortfarande kvarstår som kund.

Personuppgifter raderas ur våra dataregister snarast vid begäran från dig. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar omedelbar borttagning av dina personuppgifter eller delar av dem. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning men också från konsumenträttslagstiftning. I så fall sparas enbart de personuppgifter som vi är skyldiga att spara för att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Synpunkter på vår hantering av personuppgifter kan lämnas till oss eller direkt till Integritetsskyddsmyndigheten.  

(Tillsynsmyndighet)

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.